Visum

Home / Visum

 

Regler för pass

Ditt pass ska vara giltigt i minst sex månader efter hemresa. Passet ska dessutom vara i ett gott skick och ha minst två ostämplade sidor.

Behöver jag visum för att åka till Peru?

För närvarande behöver man som svensk medborgare inte ansöka om visum i förväg så länge vistelsen är under 90 dagar. Totalt under ett kalenderår får man vara i landet högst 183 dagar utan att behöva söka om uppehållstillstånd.

Vill man vara i landet mer än 183 dagar per år måste man ansöka om att bli resident och betala skatt i landet. För mer uppdaterad och mer ingående information om residens kan man besöka Perus ambassads hemsida eller kontakta Perus ambassad i Stockholm.

Vilka regler gäller om jag vill arbeta eller studera i Peru?

Information om uppehålls- och arbetstillstånd ges av migrationsmyndigheten DIGEMIN. Vet man redan innan att resan till Peru kommer att bli längre än 90 dagar, är det lämpligt att ansöka om uppehållstillstånd på Perus ambassad i Sverige. För att arbeta i Peru krävs arbetstillstånd, vilket också kan sökas på ambassaden i Sverige.

Hemsida till Perus ambassadwww.peruembassy.se

Turistkort vid inresa i Peru

Peru kräver inget inresevisum för svenska medborgare. Vid inresa i landet stämplas istället ett turistkort som skall behållas under vistelsen och återlämnas till internationella polisen vid utresa ur landet. Av stämpeln framgår hur många dagar man fått – högst 183 dagar. Böter för överskriden tid (1 USD/dag) betalas vid utresan.

En kopia på ditt turistkort går att få hos Migrationsmyndigheten DIGEMIN i Peru.

Av España 744, 3:e våningen, Breña. Telefonnummer: 433 0731, 332 1268.

Öppettider: måndag-fredag 8:00-13:00.
Hemsidawww.digemin.gob.pe

På plats i Peru

Om du är i en akut nödsituation och behöver få kontakt med ambassadpersonal, ring konsulatet i Lima +51 1 442 8905 eller ambassadens växel tfn: +56 2 2940 1700. Om en nödsituation uppstår utanför konsulatets och ambassadens öppettider, kan du ringa ambassadens telefonväxel och därefter kopplas vidare till UD:s konsulära jour som har öppet alla dagar 24 timmar om dygnet. Det går även att ringa till UD:s konsulära jour på telefonnummer +46 8 405 50 05