Home / Vaccination i Peru

 

Det finns inga obligatoriska vaccinationer för att resa till Peru, så länge man inte har besökt ett land i Afrika eller Sydamerika där gula febern finns. Har man gjort det, så är det ett krav från myndigheterna i Peru att visa upp att du är vaccinerad mot gula febern.

Vilken typ av vaccination man behöver varierar beroende på vart i landet man ska vistas och i vilken miljö samt vilken standard. Det kan också skilja sig från person till person. I denna artikel går vi igenom generella rekommendationer för resor till Peru. Innan resan rekommenderar vi alltid att man besöker närmsta vårdcentral för professionell rådgivning.

Går man till vårdcentralen tar man bort risken att en privat vaccinationscentral vill tjäna pengar på dig. Det är tyvärr inte ovanligt att privata kliniker försöker sälja på extra vacciner, som kanske inte är nödvändiga.

Vi rekommenderar att man tar vaccin mot Hepatit A och B. Detta görs enkelt med Twinrix och är något som alla resenärer borde göra oavsett var man ska åka. En full dos vaccin räcker i minst 30 år och ger ett mycket bra skydd mot båda dessa sjukdomar, som faktiskt finns i hela världen.

Malaria

Risken för att få malaria i Peru är väldigt liten i de flesta områden. Även områden där malaria finns brukar man säga att chansen är relativt liten och att det är bättre att smörja in sig med myggmedel istället.

Tyfoid

Ska man stanna längre än tre veckor och bo lokalt rekommenderas vaccin mot Tyfoid.

Gula febern

Ska man besöka Amazonas kan det vara en god idé att vaccinera sig mot gula febern. Ska man resa vidare till något annat land brukar vaccin mot gula febern dessutom vara ett krav för att få resa in i landet.

Som vid andra resor rekommenderas det även att man ser över sina tidigare vaccinationer och säkerställer att alla grundvaccin finns och att dessa fortfarande är verksamma.